IRBC协议花卉文化网络研讨会欧盟尽职调查立法

贸易协会促进对支持者的尽职调查立法的认识

On 2 December, the Secretariat of the IRBC agreement for the Floriculture Sector (IDH), the Dutch Ministry of Foreign Affairs, ‘Glastuinbouw Nederland’, Royal FloraHolland, Tuinbranche Nederland and the Association of Dutch Wholesalers in Floristry Products organised a joint due diligence webinar for their constituencies. During the webinar, speakers from the government, the floriculture sector and a guest speaker from the kitchen countertop sector talked about the expected European due diligence legislation and how the sector can prepare for this. The session was attended by a group of about 80 growers, traders and other sector stakeholders from the floriculture sector. As a result of the session, the organising parties have drawn up and shared a Dutch-language document containing what the EU due diligence legislation will entail and how the sector can prepare for it.

IRBC协议是私营部门,非政府组织,工会和荷兰政府之间的合作伙伴关系。各方正在共同努力解决人权风险和环境风险,以实现更可持续的花卉链。该协议的主要目标之一是根据经合组织和联合国的准则建立“尽职调查”程序(尽职调查/连锁责任)。这样,该行业正在为即将到来的欧盟立法做准备尽职调查,这很可能依赖于这些准则。

下面的荷兰语

____________________________________________________________________________

分支机构bevorderen bewust wording在尽职调查中

Op 2 december organiseerden het Secretariaat van het IMVO Convenant Sierteeltsector, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Glastuinbouw Nederland, Royal FloraHolland, Tuinbranche Nederland en de Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijproducten een gezamenlijk due diligence webinar voor hun achterbannen.Tijdens het webinar hebben sprekers vanuit de overheid, de sierteeltsector en een gastspreker uit de de keukenbladen sector sector gesproken over de verwachte Europese IMVO wetgeving en hoe de sector zich hierop kan voorbereiden.De Sessie Werd Bijgewoond门Een Groep Van Ongeveer 80 Telers,Handelaren en andere部门利益相关者UIT DE SIERTEELT部门。de Organiserende Partijen Hebben Naar aanleiding Van de Sessie Een Nederlandstalig文件Opgesteld en Gedeeld en Gedeeld Met Daarin wat de Eu Imvo Imvo wetge wetge wetge wetge in Gaat Houden en Hoe en Hoe en Hoe en Hoe en hohoe Zich Daarop daarop voor Kan Bereiden。

HET IMVO-CONERELTSECTOR是Een Samenwerkingsverband tussen de私营部门,非政府组织,Een Vakbond en de nederlandse Overheid。De Partijen Werken Samen Om Mensenrechtenrisico的En Milieurisico的Aan Te Pakken om to to een duurzamere sierteelt keten keten tekomen。Een van de voornaamste doelstellingen van het召集人是Om Volgens Richtlijnen van de oeso en de vn een“尽职调查” Proces(Gepaste Zorgvuldigheid/ keten verantwoordelijkheid)。OP DEZE MANIER BEREID部门Zich voor op op aankomende eu-netgeving voor尽职调查,Die Zich waarschijnlijk op deze deze richtlijnen zal baseren。